Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o zprostředkování

REAL-INVEST-RK s.r.o.
IČ: 08603553
sídlem: Rozmarýnová 1347/2, 434 01 Most

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě odstupuji od SMLOUVY O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ uzavřené dne …………. mezi mnou jako KLIENTEM, a Vaší společností coby zprostředkovatelem. 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Složená rezervační záloha:
Způsob vrácení: na bankovní účet číslo: 

Další ujednání: 

-----------------------------------------------
Podpis spotřebitele